Kérdésarchívum

13 / 13
Kérdés Válasz
1987-ben tettem mezőgazdasági –áruforgalmazói szakmai érettségit a váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Szeretnék jelentkezni BA (levelező szakon) képzésre az idei szeptemberben induló tanévben. A felvételi eljárás során - a felvi.hu által felvetett probléma a szakmai érettségi tárgyak elismertetésével kapcsolatban - az Oktatási Hivataltól és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól is Önökhöz vezettek, mindkét hivatal az esetleges illetékesként Önöket jelölte meg. Az oktatási intézménnyel felvettem a kapcsolatot, de náluk már nem áll rendelkezésre a kért információ. Idézem: „Az Ön által teljesített érettségi vizsga a Művelődési Miniszter szakközépiskolai érettségi-képesítő vizsgaszabályzatról szóló 108/1982. (M.K.9.) MM számú utasítása alapján került megszervezésre. Az utasítás rendelkezései szerint a szakközépiskolai érettségi-képesítő vizsgaszabályzatot az érdekeltek közvetlenül kapták meg. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (és jogelődei) elsődlegesen a fenti MM utasítás időszakonként hatályos változatával rendelkezik. A szakközépiskolai érettségi vizsgakövetelmények közvetlenül az adott évben az adott szakmai tárgyból vizsgát szervező intézmények számára kerültek megküldésre. Így elsősorban az iskola (illetve jogutódja) rendelkezhet a dokumentumokkal esetlegesen még a levéltárak, illetve az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.” A többi lehetőséget már kimerítettem. A konkrét kérés: Az érettségi bizonyítványban szereplő szakmai tárgyakat kellene elismertetni. Ezek közül tudomásom szerint a „ mezőgazdasági üzemgazdaságtan” tárgy már szerepel az aktuális listán. Amire szükségem volna a sürgető jelentkezési határidő (február 15 PÉNTEK) miatt, a bizonyítványban szereplő további két tárgy „érettségi évében hatályos vizsgakövetelménye és tematikája” (idézet az Oktatási Hivataltól): - Mezőgazdasági áruforgalmazás - Szakmai gyakorlat. Ennek a két tárgynak az érettségi évében hatályos vizsgakövetelménye és tematikája lenne az amire sürgős szükségem lenne. Mivel jelenleg Németországban élek, ezért emailben, egy szkennelt, hiteles másolat emailben tökéletes lenne. Természetesen a költségeket megtérítem átutalással, vagy, ha máshogy nem megy akkor édesanyám Vácott lakik, ő intézni tudja ezt személyesen is. Kérem mielőbbi intézkedésüket és visszajelzésüket, hogy én is a szükséges lépéseket megtehessem, és sikerrel a határidő lejárta előtt be tudjam adni a szükséges papírokat. Segítségüket előre is köszönve: Sebők Attila

Tárgy: Felvételihez szükséges érettségi tantárgy megfeleltetés Tisztelt Sebők Attila! Felvételihez szükséges érettségi tantárgy megfeleltetéssel kapcsolatos kérését sajnos nem áll módunkban teljesíteni, mert az Ön által kért dokumentumok (érettségi letételének évében -1987 - hatályos vizsgakövetelményei, tematikája; Tantárgyak: Mezőgazdasági áruforgalmazás - Szakmai gyakorlat - mezőgazdasági üzemgazdaságtan) nem állnak a rendelkezésünkre. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyűjteményében a nyomtatásban megjelent pedagógiai szakirodalom, pl. tantervek, óratervek, tanári kézikönyvek és tankönyvek találhatók meg. A sikeres ügyintézés érdekében javasolom, hogy keresse meg az alábbi intézményeket: Oktatási Hivatal Budapest, XII. Maros utca 19-21. Telefon: (+36-1) 374-2100 E-mail: felveteli.eljaras@oh.gov.hu Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1089. Budapest, Kálvin tér 7. 1437 Budapest, Pf. 760. Telefon: (06-1) 477-5600, (06-1) 303-9300 E-mail: szakkepzes@nive.hu Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4. 1250 Budapest, Pf. 3. Telefon: (+36 1) 225-2897 Fax: (+36 1) 225-2899 Tisztelettel Budapest, 2019. február 13. Péterfi Rita igazgató

Tisztelt Hölgyem/Uram! A PAD adatbázis elérhetőségéről, mibenlétéről szeretnék tájékoztató anyagot kérni autizmussal élő informatikus-könyvtáros hallgató fiam részére, Tájékoztatás tantárgyi vizsgájához. Segítségét előre is köszönöm. Tisztelettel: Bödör Éva

Tisztelt Olvasónk! Az adatbázis a www.opkm.hu honlapon, az Online katalógus menüpontban található. Az induló adatbázist bemutatta Varga Katalin: http://www.ki.oszk.hu/3k/19972006/valcikkek/valcikkek9708/varga.html Az adatbázis azóta is folyamatosan épül, évi kb. 10 e rekorddal gyarapszik, és a legteljesebb magyar pedagógiai szakirodalmi adatbázis.

Kedves Könyvtáros Kollégák! Egy iskolatörténeti kutatáshoz a következő adatokra lenne szükségem: 1938/39-ben a magyarországi polgári iskolákban heti hány napon folyt a tanítás és 1 tanóra hány perces volt? (Esetleg az ezt elrendelő minisztériumi jogszabály száma is jól jönne, de e nélkül is várom válaszukat.) Köszönettel: Rojkó Annamária

Ebben az időszakban általános volt a heti 6 napos oktatás. A heti óraszám 26-30 óra volt (VKM 1927. XII.tc.). A tanítási óra hosszára a lexikonokban nem találtam adatot, ez hosszabb kutatást igényel, jelentkezünk, ha eredményre jutottunk. A porosz iskolarendszerben egy 1911.évi miniszteri rendelet határozta meg a tanítási óra hosszát 45 percben, és ezt vette át a magyar gyakorlat is a 20-as, 30-as években, először a középiskolákban, majd a polgári és elemi iskolákban is.

13 / 13